לחץ לקבלת תקציר

  

  

 

בלוגים:


חיפוש :

מה אם משמעות השם קמלוט ,היא קם-לוט,ואולי מכאן גם האגדה שמפיצים חסידי תורות קונספירציה ,כי שורשיה של שושלת המלוכה הבריטית נטועים בבית דוד.

7/2/2014
מאמר שלישי (3) .המחקר המגלה את מקורותיהם החזליים של אגדות קמלוט. 
הפרק השלישי  בסדרת הפרקים המנסים לתת  תובנה מרחיקת לכת,באשר למקור ממנו שאבו מחברי או מחבר אגדת קמלוט את הרעיון  לסאגה מדהימה זו,  ממשיך מהנקודה בה נתתי רמז באשר למקור השם "קמלוט" ושם ציינתי את הרמז "קם-לוט".מילת המפתח היא לוט ,והגיע זמנו לקום ,מדוע לוט דווקא.
באיזה מקום נוסף יופיע השם "לוט" .ראו מה מסופר על לוט בספר בראשית.


לפי ספר בראשית, פרק יא, פסוקים כז-לא, היה לוֹט בנו של הרן בן תרח ואחי אברהם אבינו, הוא היה אחיהן של מילכה ויסכה,(היא שרי ששמה הומר לשרה אמנו). הוא יצא מאור כשדים עם אברם אחי אביו, ושרי אשת אברם, "ללכת ארצה כנען" (פסוק ל"א). לוט היה יתום מאב. כאשר הושלך אברהם לכבשן האש על ידי נמרוד, בשל אמונתו באל אחד  , נעשה לו נס ולא נפגע, וכאשר  נשאל הרן אחיו בצד מי הוא עומד, ראה את הנס שנעשה לאברם וענה שהוא בצד אברם. הוא הושלך גם כן לכבשן האש, אך בניגוד לאברם, לא נעשה לו נס והוא נספה. לאחר אירוע זה לקח אברם את לוט היתום תחת חסותו, ועלה איתו לארץ כנען.


התייחסות חריגה בתובנותיה  המדהימות , הקשורות  לסיפור חטיפת לוט  על ידי  ארבעת המלכים שבראשם עמד נמרוד ,וזאת כמשימה נלוות  לתקיפת חמשת מלכי הכיכר.מופיעה בדיון שקיים רבי אחא עם  בני שיחו "  על  מטרת המלכים במלחמתם באברהם. בפרשת לך לך מסופר על ארבעת המלכים שבאו להילחם בחמשת מלכי הכיכר: "וישובו ויבואו אל עין וגו'". אומר רבי אחא במדרש רבה: "לא באו ליזדווג אלא בתוך גלגל עינו של עולם. עין שעשתה מדת הדין בעולם,הן מבקשים לסמותה? אתמהא!" ראו מה מתמיה פירושו של רבי אחא, כאילו הוא אומר ומצמצם את כל שנכתב בספרי על  " גן הנבואה" ,לכדי שתי שורות בלבד. כול מטרת המלכים היא להשתלט על מקור גן הנבואה ולנכסו להם .(ראה שם).


כתבתי בספרי "בעקבות גן הנבואה" ,כי כול התקיפה הזו הייתה הסחה  שמטרתה הראשית הייתה לחטוף את לוט  ולנכס  את גן הנבואה שהיה בגנום שלו, ובאותה הזדמנות להחדיר את הגר שהייתה סוכנת מצריה מוסוות למחנה אברהם במטרה לבצע את גניבת הזרע הראשונה בהיסטוריה האנושית (על פי תיאוריה שפתחתי בספרי בעקבות גן הנבואה).


מפיציה של הדת הנוצרית הוציאו לפועל  בתזמון מדהים את  תוכנית משה-יתרו בעזרת בני משה 
הנושאים 50 אחוז גנים ממקור לוט.שהגיעו אליהם על פי תיאוריה שלי, מאמם ציפורה שאינה בת יתרו ,אלא בתו של ציפור מלך (השם ציפורה הוא רמז  שניתן בפשט כדי לרמוז על מוצאה) מואב צאצא ישיר של לוט על פי הפשט והמדרש.


 וכול המניפולציה המורכבת והמדהימה הזו תוכננה ובוצעה על ידי משה, כדי לקצר את הזמן שניתן לאנושות לבצע את התיקון,על פי רמז (בעיתה, אחישנה) מטלה שהוטלה על אדם הראשון על פי הוראה מהבורא.(אדם הראשון על פי הפשט הוא זה שביצע את החלק השני של קלקול הבריאה במעשה אכילה מעץ הדעת  טוב,ורע.)משה רצה לשתף את כול האנושות בתיקון, מהיותה גם היא צאצאיתו הישירה של אדם הראשון, ומין הדין שיש לשתפה במטלת התיקון,ואז נשאלת השאלה שמעולם לא נשאלה, ומעולם לא ניתנה לה תשובה ראויה באופן ישיר או עקיף,איזה יתרון אבולוציוני ,רצו מחברי המקרא להשיג , בהציבם מלכתחילה את משה התינוק בבית פרעה,  בעמדת נסיך מצרי ראשון במעלה .


היתרון היחידי שיכול היה לנבוע מכך היה, עמדת גובה העניים המאתגרת ,שכפה משה  על פרעה.ואולי יתרונות מזעריים הנובעים מעמדה זו ,אבל היתרון המכריע שעמדה זו נותנת  למשה היא ,היכולת להבין מכלי ראשון את תפיסת העולם של המוח האלילי הגויי שהנחה את  פילוסופיית החיים של המצרי  ,נופך גויי זה  העניק משה כפילוסופיה חיים וכבחירה מודעת לשני בניו גרשום ואליעזר .חז"ל אשר מעטו להתייחס לשני בניו של משה ,(מלבד יהונתן בן עוזיאל) עד כי הדבר הדליק אצלי אור אזהרה  בצבע אדום עז ,ולאור זה הצטרפו צלצולי אזהרה רמים עד מחרישי אוזניים, לאמור, חז"ל מסתירים דבר עצום לעיני כל.רק באגדות חז"ל מסופר שכאשר משה הגיע למאהל יתרו,ויתרו  הציע לו את "ביתו" ציפורה לאישה ,בתנאי שהחינוך של הבנים שייוולדו יהי   באחריות יתרו ועל פי התורה האלילית.


ומשה הסכים מיד .למה לו למשה הנביא להסכים לדבר כל כך סותר את אמונתו ותפיסת עולמו ,הדבר מראה שמשה הגיע למחנה יתרו עם תורה ותוכנית סדורים עד הפרט האחרון ,אין דבר שאותו רצה משה יותר מאשר חינוך הבנים  באווירת גויים,זו הדרך המתוחכמת ביותר להסתיר את ענף הנבואה של לוט שיתגלה בבניו ,והוא יצוף על פני השטח בהתאמה מדויקת כחוט השערה, כאשר יבשילו התנאים לכך ,והתנאים הבשילו ,זמן מועט לפני חורבן בית שני.


לפני שאגש להוכיח את תיאורית "קם-לוט"  מתוך אינוונטר הנתונים מצד  הגויים, אסכם בקצרה את אינוונטר הנתונים מהצד   היהודי-ישראלי, דרך אגדות חז"ל.


א.חז"ל (בקבלה),מספרים לנו שבשעת בריאת העולם היה שבר שנצפה מראש,  והוכנו כלים לתיקונו.
ב.אחד הכלים היה האבות ,ונבואה הייתה תמצית קיומם  לתיקון עולם ,ולנבואה יש מאפיינים של גן .
ג.צאצאי האבות הם אשר נבחרו להוביל את התיקון, בעזרת כלי העצמה מאתגרים ביותר גזורים למידתם.
ד.כאשר תושג מסה קריטית של מובילי התיקון, הן כמותית ואיכותית,יתחיל תהליך  מזורז של הכנת הגויים.
ה.הכנת הגויים לא תעשה בכפייה ,אלא בנועם על ידי קבוצה נבחרת של צאצאי בני משה  מתוך שכנוע פנימי.
ו.כיוון והגויים כמסה כבירה ונדרשת, לא יהיו מחויבים ב תרייג מצוות. יוכלו לשמר מחוות אליליות בהמרה.
ז.הגוף ממנו יצאו מפיצי הדת הנוצרית שהיא יהדות לייט,יקראו ל"ו צדיקים של חוץ לארץ.(יונתן בן עוזיאל).
ח.הענף הנבואי ממנו יצאו מוליכי הדת החדשה הוא ענף הנביא לוט,הבא לידי ביטוי בבני משה, ו דוד המלך.
ט.לקשר את ישו(ישוע)  עם בית דוד דרך לוט, בלי שלמטרת היעד(גוי) יהיה מודע למקור המדויק של  הקשר.
י. דרך יעילה שניתן להפיץ בין בני אדם  רעיונות חדשים, היא דרך סיפורת האגדה ואגדות חז"ל הוכנו מראש.
  

עשרת העקרונות הללו ,בדומה ( להבדיל) לעשרת הדברות , היו תורת המבצעים שהוכנה על ידי ענף ל"ו צדיקים של חוץ לארץ ,(צאצאי בני משה),כפי שהסברתי בספרי "בעקבות גן הנבואה" .שם מוסבר גם  דרך ביצועם המבריק של  הניסים אשר יוחסו לישו או ישוע, הוא אשר מונה לעמוד בראש  פרויקט הנצרות.


מחולליה הקדמונים של התנועה  הנוצרית שהיא זרועה השנייה של היהדות ,הצפינו בתוכם דרך בני משה את את המהות הנקבית של גן הנבואה, שהיה למעשה משולש הנרמז במושג הנוצרי ,"השילוש הקדוש" שממציאו הוא השליח הנקרא פטרוס או שאול התרסי. בספר "בעקבות גן הנבואה" הבאתי פרק מיוחד הדן בעוצמת הספרה שלוש(3) וכול פעם שהמקרא רוצה לרמוז לנו, כי הליך המכיל בתוכו את הספרה שלוש, סימן שמדובר בתהליך בעל מימדים חריגים בעוצמתם.שם  הסברתי כי" גן הנבואה" היה מהות רוחנית שהורכבה משלוש מהויות משנה ,גן נבואה זכרי ראשי,גן נבואה ראשי נקבי,וגן נבואה מתווך מתקן אשר תפקידו לצוץ כאשר נגרם או עומד להיגרם נזק, לשני מרכיביו הראשיים של גן הנבואה. מהיותו מכיל מרכיבים משני הגנים הראשיים,  הוא יוכל לתפקד כגן מתקן.


בעקבות  העלמות הנבואה  והנביאים  אחרי בית ראשון,  אוחד גן הנבואה הנקבי עם גן הנבואה המתקן שנישא על ידי לוט. לא כאן המקום לתאר את דרך הגעתו עד בית דוד ,תאור זה תמצאו בספר גן הנבואה.
בסופו של דבר המשיח הגואל אמור להגיע  לעולם מאיחוד הגן הראשי הנישא על ידי בני ישראל 
ומגן נקבי, הנישא על ידי זרם עתיק של בני ישראל, לויים, וכוהנים ,בני משה ,אשר הטמיעו לתוכם במשך 2000 שנים ,חלק נכבד מהאוכלוסייה הגויית  שהוכשרה לקחת חלק בתיקון הגדול.


ובכך ימצא הפתרון היצירתי  לשאלה המטרידה את העולם האמוני היהודו-נוצרי , מאיזו קהילה יגיע המשיח והתשובה המסתמנת היא זו ,הוא לא יהיה רק נוצרי בלבד בדמות ישו ,(שהוא מה לעשות יהודי בכול רמ"ח אבריו )הקם לתחייה ,ולא צאצא ישיר של אחד הנביאים מימי בית ראשון, אלא הוא יבוא לעולם מזיווג גן הנבואה הנקבי, הנמצא כיום  בידי צאצאי בני משה (הבונים החופשיים) בעלי מרכיב גויי משמעותי , ובין שושלת בני נביאים שטיפחו בסתר, את גן הנבואה הזכרי הראשי בקהילת  ישראל.


עד כאן בקליפת אגוז ,על הפלג הישראלי- יהודי  ממנו צמחו אגדות קמלוט ,ביניהם אגדה שמחזיקים בה
בני המלוכה הבריטית ,ואסופות נרחבות של חסידי תורות קונספירציה  ,המאמינים כי שורשי שושלת המלוכה הבריטית נטועים  עמוק בבית דוד,המשך פיתוח התיאוריה בדרך של מחקר משווה יראה כי ,כול מופע משמעותי המוצא את ביטויו באגדות קמ-לוט  מצאתי מקבילה לו באגדות חז"ל. 


עתה אבחן את המידע המגיע מצד חוקריה  של אגדת ארתור,  אליהם מופנים מאמצי הניצור של קבוצת ה 12 שהיא למעשה  קבוצת ה 14. (באמונה הנוצרית קשורה הספרה ארבע עשרה  לתחילת ימיה של הנצרות).קבוצת ה 14 מורכבת מ 12 השליחים ,ישוע ,ואחיו התאום .שעימו בוצע  נס התחייה המפורסם .


כדי לסגור את הקצוות ,קצה אחד המגיע מהאגדות על בני משה גרשום ,ואליעזר, ועל הממלכה שהקימו מחוץ לישראל(ראה מפרש המקרא ,יהונתן בן עוזיאל) ,ובין הקצה השני המגיע  מאוכלוסיית גויים החיים עד היום את אגדות קמלוט, כתרבות מרכזית, המככבת בסרטים,ספרים ,והצגות תיאטרון,ושובה עד היום את דמיון הילדים והמתבגרים  בחברות אלו ,   יש   למצוא חוליה המקשרת את 12 השליחים, או מי מעוזריהם, לתושבי אנגליה, סמוך לתקופה בה צמחה על פי החוקרים, אגדת או אגדות קמ-לוט .


כמנהגי אזכיר בסוף הפרק הזה את הרמזים  לפתרון החידה  שהם הפתיח לפרק הבא .


שם האיש העושה את הקשר   הוא "יוסף הארמתי ".בציתות מתוך ויקיפדיה  נאמר. 


"במהלך המאה ה-12 קושר יוסף עם אגדות המלך ארתור והוא מוזכר בתור השומר הראשון של הגביע הקדוש. על פי המסופר בספרו של רוברט דה בורון הקרוי "Joseph d'Arimathie", קיבל יוסף את הגביע מדמותו של ישו שהופיע בפניו, ולאחר מכן נסע יוסף לאנגליה עם הגביע.
ב"בשורה על פי ניקודמוס" מתוארים פרטים רבים שאינם מוזכרים בברית החדשה. בין פרטים אלה מופיע תיאור של המפגש בין יוסף לפילטוס בבואו לבקש את גופת ישו, וכן מסופר על הקבר שבנה יוסף לעצמו. על פי ספר זה הסנהדרין כולאים את יוסף לאחר שקבר את ישו בחדר שחותם על דלתו, אולם יוסף נעלם מהחדר אף שהחדר נשאר נעול וחתום. מאוחר יותר הוא נפגש עם הזקנים ומספר להם שבעת שהתפלל בכלאו את תפילת השבת הופיע אור גדול סביבו והוא הורם ונלקח למקום אחר שם הוא נשטף במים ובמור ובשמים וכאשר פתח את עיניו ראה את ישו, שהודה לו על קבורתו ותכריכיו והוא נלקח למיטתו ברמתיים.
ההתייחסויות ליוסף מארימתיאה (הארמתי)בימי הביניים נסובים סביב שתי תמונות עיקריות:
1.יוסף כמייסד הנצרות בבריטניה הקלטית.
2.יוסף כשומר הגביע הקדוש.
אחת ה"אגדות" העיקריות סביב יוסף הינה בדבר היותו של מייסד הנצרות באיים הבריטיים. אף שהייתה אמונה רבה באמיתותם של אגדות אלה בימי הביניים, היסטוריונים מודרניים מטילים ספקות רבים באשר לאמיתותן. ההיסטוריון טרטוליאן (155 - 222) כתב כי בריטניה הפכה נוצרית בזמנו, אולם לא כתב מי ניצר את תושבי המקום. אוסביוס (260 - 340), בישוף קיסריה כותב בספרו "Demonstratio Evangelica Bk. 3" כי היה שליח שניצר את האיים הבריטיים, וכך כותב גם סנט הילרי מפוטיירס (300 - 376) [1].


היפוליטוס (170 - 236) מזהה את שבעים התלמידים של ישו שנשלחו על ידו להפיץ את הנצרות וקובע כי היה זה יוסף שנשלח לבריטניה.רובאנוס מאורוס מתאר את הדרך בה הפליגו - דרך מסחר פיניקית, ודיודורוס סיקולוס מציין כי עם יוסף הגיעה גם מרים המגדלית לבריטניה"

המשך תוצאות המחקר יפורסמו בשבוע הבא בבלוג הרביעי בסדרה.
כנסו והגיבו  בפורום .
 כל הזכויות שמורות ליפרח יורם:©

 הורדת קבצים:לפי נושא:

 DOWLOAD FILES:

      פיתוח תוכנות 
        לחץ לכניסה 
על מנת להגיע לדף בו יוצגו מספר תוכנות שפותחו על ידי יפרח יורם .חלק מהתוכנות פועלות ,ואחרות 
נמצאות בשלבי פיתוח אחרונים  וניתנות להמכר כמות שהן עם ערכת פיתוח ומאסטר


    שורשים  ליפרח 
        כניסה לשורש    
לחיצה על "שורשים"תביא אתכם לדף בו יונח קובץ ניתן להורדה ,שהוא תוכנה לכל דבר. ומשמש כתוכנת עץ שורשים של משפחת יפרח, וכל מחותניה . בעזרת סיסמא תואמת ניתן להוריד את הקובץ למחשבכם, כולל קבצי  שירה תואמים . ולהפעילו בעזרת תוכנת POWER POINT של מיקרוסופטיפרח יורם

               נייד0545413138                     דוא"ל: felixo45@gmail.com

כול הזכויות שמורות ©
טואול בניית אתרי אינטרנט