לחץ לקבלת תקציר

  

  

 

בלוגים:


חיפוש :

ארתור שולח את 12 אבירי השולחן העגול ,לנסות למצא את הגביע הקדוש ,האם הגביע הקדוש היה רק אלגוריה ,למציאת הטוב המובטח,ובאגדות חז"ל המקבילה שלו היא 12 המרגלים שחיפשו את הארץ המובטחת.

21/2/2014

חלק חמישי (5)   לתובנת לקמ-לוט ואגדות חז"ל:
הבלוג הרביעי הדן במקור החז"לי של אגדות קמ-לוט, הסתיים בנקודה  ארכימדית 'משום ששם עוצבה  המסגרת החזלית הראשונית לתוכה נמזגו אגדות קמלוט,כאשר אנו כבר מודעים לפרויקט  משה-יתרו ,שבו שקדו  שני ענקי רוח אלו, על פרויקט כלל אנושי משותף לעם ישראל ולשאר האנושות ,פרויקט  התיקון הגדול,וזאת  בנקודה כה ראשונית בתהליך עיצובו של עם ישראל ,אשר יועד מראשית הבריאה להוליך את הפרויקט האדיר הזה .
        כאן הנקודה להזכיר לנו מה הוא התיקון הגדול ,למה הוא נועד ,ומה הם הסימנים הראשונים
המבשרים את בואו .על פי הקבלה בעת שהעולם נברא התרחשה תאונה — "שבירת הכלים". התאונה התרחשה בשלב סינון אנרגיות עוצמתיות שהיו מעורבות בבריאת עשר הספירות. לספירת המלכות המכונה גם שכינה, חדרו כמויות אנרגיה שהיו מעל ליכולת ההכלה שלה, וגרמו לכך שהתפרצו ממנה מהויות אנרגטיות רבות עוצמה והרסניות לרובדי עולם העשייה, שבהם התכונן הבורא להביא לידי ביטוי פיזי את מהותו הטרנסנדנטלית. על פי חז"ל אלה נשמות ערטילאיות, אשר עקב הבוקה ומבולקה שהתרחשה בעת הבריאה לא הולבשו גוף ובשר, ולמעשה הן אלו שמרכיבות את יצר הרע השוכן באדם.


קיים סיפור  קטן משלים  לסיפור הבריאה ,ובסיפור זה  מספרים  חז"ל בפרשנותם ,שעוד לפני הבריאה עצמה ,נבראו עשרה כלים , פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה,השמיר, הכתב, המכתב והלוחות. ויש אומרים אף המזיקין,וקבורתו של משה, והאיל של אברהם, נוסף בבראשית רבה מסופר על כלים שנהגו לפני שהעולם נברא וביניהם האבות וישראל.חז"ל מודעים לכך שאלו כלי תיקון אך לא מציינים זאת בפרוש ,למרות שבספרות האגדה חוברו אגדות אין ספור על כלים פלאיים אלו .בספרי "בעקבות גן הנבואה" אני מייחד לחלק מהם תפקיד מכריע בעיצובו הסופי של המין האנושי.והכלי  החשוב מכולם, הוא כלי האבות, או אם תרצו המערך הגנטי של האבות, שהכילו צבר גנים ייחודי בעזרתו הם הולידו נביאים, אשר  בכול זמן נתון שימשו  
צפון, ומצפון, שאמור ללוות את האנושות בצאתה לבצע  את מטלת התיקון .


התורה (שהייתה חלק מאותם עשרת הכלים הפלאיים) נארזה באריזה הקומפקטית ביותר שניתן לארוז בה אבולוציה של מיליוני שנים. בספרי אני טוען שבעזרת קוד בן  613 (תרי"ג) שורות נכתבה תוכנה  או תוכנית בעזרתה ניתן לבצע תיקון מושלם לשבר הכלים.


אבל הבורא נתקל בבעיה "קלה"  ,לא נמצאו "מתנדבים "לביצוע התיקון ,האדם היה  כה מרוכז בעצמו עד שכול ניסיון לנסות לעניין אותו במטלת התיקון, הייתה לא מעשית בעליל,בסיפורי האגדה יש סיפור יפיפה  המספר את הסיפור ,פונה הבורא לכול עם ועם ומבקש ממנו לקבל עליו את התורה ובכך את הנהגת התיקון ,וכול עם שואל בחזרה האם היא מכילה מרכיב זה או אחר ,המאפיין בדרך כלל אותו עם, ובסוף דוחה בשאת נפש את הפניה,עד שהוא מגיע לבני ישראל ,והם עונים לו "נעשה ונשמע".והשאר היסטוריה.

אחרי שאנו מודעים כבר למרכזיותו של עם ישראל בהובלת מהלך תיקון העולם ,בעזרת 613 שורות קוד ,הקרויות מצוות ,חז"ל חילקו אותם ל 248 מצוות עשה, ו 365 מצוות לא תעשה .
התורה ומפרשיה  מספרים לנו על מעמד הר סיני אחד, בעוד שבפועל איש לא ניחש כי היה עוד מעמד  הר סיני. סודי  ונסתר מהעין .בזמן שמשה עסק בניסוח ובפירוט אותם 613 שורות קוד לעם ישראל ,עסק הוא ויתרו בסתר בניסוח קודקס מוסרי עבור יתרת האנושות ,וכבר ציינתי שבראש פרויקט הנחלה זה הציב את שני בניו גרשום ואליעזר.(למעשה רמזים דקים מן הדקים  לקיום מעמד הר סיני השני, מתגלה לפנינו  בויכוח פרשני שהתנהל בין שתי קבוצות  פרשניות.האחת טענה כי יתרו הגיע למחנה משה אחרי מעמד הר סיני  (הראשון) ,והשניה טוענת בלא פחות להט שיתרו הגיע למחנה משה אחרי מעמד הר סיני של בני ישראל.).
אני עצמי עמדתי תוהה ביני לביני  ,איזו חשיבות ראו אותם פרשנים ליחס למועד הגעת יתרו למחנה משה ,עד שבשלה התקיים ויכוח לוהט זה .והתשובה, מדהימה בפשטותה,האם משה ויתרו כתבו יחד קודקס מוסרי לאנושות מתוך מה שניגלה למשה במעמד הר סיני ,או שמא חיבור הקודקס המוסרי לאומות העולם, לא הושפע כלל מתר"ג המצוות שניתנו לישראל בלבד ,וכול כולו היה פרי רוחני משותף בין משה נביא , מיצגה של פילוסופיית התרי"ג , ויתרו  נביא גויי מיצגה של פילוסופיה אלילית כפרקטיקה רוחנית ,וזה מהות הויכוח.(לתכלית הויכוח הזה, מעולם לא ניתנה פומביות).

אם נקבל ואפילו ברמת הטיעון בלבד,את התיאוריה שלי בדבר קיום קשר בין אגדות חז"ל, לצמיחתה של אגדת קמלוט והפצתה  בצורה יזומה בעידודם של מפיצי הנצרות בתחילת דרכה ,הדבר הראשון שיש לעשות הוא להיות ראשית צמוד לטקסט החז"לי, ועל פי התנהלותו יש לגזור את מהלכה של אגדת קמל-לוט.שלבים כאלו תוארו בקצרה בפרקים (בבלוגים) הקודמים.
האגדה מהפאן החז"לי.

בפרק זה אנחנו נתקדם שלב נוסף בפיצוח תעלומת מקור אגדת קמלוט  .משה מחליט לתור או לרגל את הארץ.בפרק הקודם משה כבר בחר 12 נשיאים המיצגים את השבטים ,וראינו כבר שהתחיל להיוועץ בהם לניהול חיי היום היום. המקבילה של משה ארתור בחר 12 אבירים גיבורים ומוסריים (אבירי השולחן העגול),הושיבם סביב שולחן עגול והרצה להם הילכות מוסר ,ישירות מהקודקס שחובר  מאות שנים לפני כן, בידי משה ויתרו . כולנו מכירים את סיפור המרגלים, כאשר  משה בעצת השם שולח  12 מרגלים, נציג מכול שבט לתור ולחפור את הארץ כיצד חזרו המרגלים וסיפרו בגנות הארץ המובטחת  חוץ משניים ,כלב בן יפונה משבט יהודה,ויהושע בינון משבט אפרים.שני גיבוריו האמיתיים של סיפור המרגלים.המרגלים הביאו  עימם אשכול ענבים ענק שאדם לבדו לא יכול לשאת .הענבים הם מיצגיה ומספריה האמיתיים, של שפעת הארץ ,ארץ זבת חלב ודבש.


אותו מוטיב באגדת ארתור.?


יוסף הארמתי המוזכר בפרקים הקודמים, הוא מבשרה של דת הנצרות, הדת החדשה באיים הבריטים ,מביא עימו את הגביע ממנו  שתה ישו את יינו בארוחה האחרונה .האגדה המספרת את סיפור הגביע ,מכמה  היבטים ,באחד מהם  היה הוא לנציגה של השפעה, שהוא מבטיח להביא לכול המחזיק אותו ביושר בידו,האגדה אף מספרת שחלק מהניסים שעשה לכאורה ישו, לפחות נס היין נעשה בעזרת הגביע  שהפך להיות בנתיים  "קדוש " .


עם חלוף השנים, נעלם הגביע ומקום הימצאו לא נודע.אגדות רבות נשזרו  סביב הגביע ,והניסיונות שעשו שליטים לשוב ולגלותו,ללא הצלחה.וזו המטלה הקדושה שהטיל ארתור על 12 אביריו לצאת למסעות חיפוש ,"ריגול", כדי למצוא את  הגביע הקדוש בכול מחיר.והנה הפלא ופלא שני הגיבורים האמיתיים של מסע גילויו של הגביע הקדוש גם כאן הם שניים,סר לנס-לוט  ,ובנו    גלהאד.ושוב  באופן "מקרי"  לחלוטין גם בשמו של סר לנסלוט האביר הנבחר והמועדף על ארתור  יש אזכור השם לוט ,חוקרים טוענים שלשם זה אין שורשים קלטיים ולכן יכול לנבוע מסילוף של שם לכאורה קלטי כמו   (למשל, "Lance ap Lot", שמשמעו לנס, בן לוט).ויש המזהים את גלהאד כשם שבו הוטבל לנסלוט ,אנחנו לא ניתן לרעשים אלו להפריע לנו, וניצמד לקווי המתאר של האגדה, ובעיקר את מה שהיא רוצה  שייזכר לעד.והוא הקשר שלא ניתן לעולם למחות בין לוט לפרוייקט הנצרות .ומקורו ראו (בפרקים הקודמים).


גלהאד, לטעמי הינו שיבוש של המילה" גלעד" וזה הגלעד שהקים יהושע בין נון בעבר הירדן עת פיקד על כיבוש הארץ.יושרו וגבורתו האגדיים של גלהאד שהוביל חלק גדול מכיבושיו המוצלחים של קמלוט הרי הם כתובים "בספר דברי ימיה של קמלוט" והם יותר מאשר מזכירים את כיבושיו של יהושע בינון בכיר "האבירים" של משה שארתור היה בן דמותו.


עד כאן אוזכרו מוטיבים משותפים בין אגדות חז"ל  לאגדת קמלוט הנקשרים כרונולוגית לתקופתו של משה רבנו ,מכאן, נראה כי  מפיציה של הדת הנוצרית אשר על פי מה שלמדנו עד כה הם בניה ובוניה של אחווה עתיקה שהוקמה על ידי שני ענקי רוח, משה ויתרו ,עברו לקבוצת דימוי שונה לחלוטין, אך תמיד שומרת על קשר רעיוני גנטי ,עם צאצאי לוט אחיין אברהם אבינו ,ביניהם  היו על פי מחקרי בני משה גרשום, ואליעזר ,בניו מציפורה שלגביה טענתי בספרי "בעקבות גן הנבואה", כי מוצאה בשושלת לוט ,בשל היותה בתו של ציפור מלך מואב, הוא אבי בלק בן ציפור, ששלח להביא את בלעם בן בעור לקלל את ישראל.


הדמות הבאה המומשלת על ידי מפיצי דת הנצרות  לארתור הוא  דוד בן ישי ,הידוע גם כנינה של  לרות המואבייה .אם שושלת המלוכה היהודית .כאן הם  ממש נתלים בעץ גבוה מאוד ,היו מי שערערו על זכותו של דוד המלך למלוך ,על ידי אזכור האיסור שקיבלו בני ישראל  בצאתם מארץ מצריים ,"ולא יבוא מואבי ועמוני בקהל ישראל" ,אך יש הערה על כך במדרש האומר "נענה אבנר, שר צבא שאול,ואמר: שמעתי מפיו של שמואל הנביא הלכה שקיבלה משה רבנו בסיני, ועברה מדור לדור: לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'– עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית". הציווי מופנה כלפי זכרים ולא כלפי נקבות, מכאן הבין אבנר שמואבייה כן יכולה לבוא בקהל ישראל ומעמדו של דוד המלך ניצל.הערה זו לא היה לה צידוק חז"לי אלא אם כן רצו חז"ל לרמוז לנו ,מה היתה כוונתו של אברהם אבינו בהבריחו את לוט מאור כשדים לכנען ,וכן סכנת הנפשות שסיכן אברהם את עצמו ובני ביתו, כאשר רדף אחרי ארבעת המלכים שבאו להלחם בחמשת מלכי הכיכר", ואגב" , לקחו בשבי את לוט להבריחו חזרה לאור כשדים משם הוברח.


אגדת קמלוט מלאה בסיפורי זימה שבהם היו מעורבים הגיבורים הראשיים ,החל מאותר פנדרגון: אביו של המלך ארתור, שקיבל ממרלין(הוא יתרו המכשף) את האקסליבר החרב האגדית , אך איבד אותו כאשר נכנע לתאוותו היצרית ולקח את איגריין מבעלה החוקי, ובכך הביא לעוד דור של מלחמה בבריטניה. למעשים אלו מצטרפים מעשי זימה של ארתור עצמו ,שהיה נקי מרבב יחסית לאביו אותר ,האגדה מספרת שבחתונתם של גוויניבר וארתור, מופיעות שלוש נשים. מרילין(המכשף יועצו של ארתור) אומר לארתור שהנשים האלה הן אחיותיו, והאמצעית בעלת השיער השחור היא מורגן, אשר רוקמת בלבה תוכניות נקמה כלפי ארתור בגין חטאי אביו כלפי משפחתה. על אף אזהרותיו של מרילין ועל אף אהבתו לגוויניבר, הוא נמשך למורגן ושוכב איתה. כשמרלין שומע על כך הוא אומר לו שמורגן הרה ממנו והבן שיוולד להם, מורדרד עתיד להסב לו צער רב עת ימרוד בו וינסה  להשתלט על ממלכת קמלוט. בקרב זה נפצע ארתור מבנו הממזר מורדרד פצעים אנושים.
ארתור עצמו נבגד קשות  על ידי חברו הטוב ביותר, לנסלוט ,עת שכב לנסלוט  בהסתר עם אשתו גוויניבר.


דוד המלך נקבע על ידי מפיצי  הדת הנוצרית כבן  דמותו השני של ארתור.(הם גם הפיצו את השמועה שישו המשיח לטעמם לפחות ,הינו נצר לבית דוד שהוא כידוע צאצא רחוק ללוט, ששמו מודגש ומובלע בכל הזדמנות בין גיבוריה של אגדת קמ-לוט), ולכן גם הדגשתי וציינתי כבר, כי הקשר אותו רצו להדגיש  היה הקשר ללוט , הנושא את גן הנבואה הנשי והגן המתקן ,וממנו תגיע הנביאה המיועדת שבה הצפין משה ובניו את גן הנבואה הנשי.וכאשר המועד לביצוע התיקון יתקרב ,יחובר הנביא שיבוא מבית ישראל,(שמקורו ל"ו צדיקים של ארץ ישראל) עם הנביאה שתבוא מצאצאי משה רבנו, גרשום, ואליעזר.(מיצגיה של קבוצת ל"ו צדיקים של חוץ לארץ ראו "בעקבות גן הנבואה"),שיחד יולידו את מבשרו של משיח , ובכך לרמוז על התפקיד המכריע שממלאים בני הדת החדשה בהבאת הגאולה לעולם.בנקודה זו חל שיבוש בתוכנית הראשית אותה  הכתיב משה ויתרו ,הזמן הרב שעבר מאז הקמת הענף משמר גן הנבואה הנשי גרשום ואליעזר ,החליש מאוד כנראה את להט הציווי ויורשיהם התרחקו במידה רבה מהמחויבות שלקחו עליהם ,מייסדי אגודת האחווה שלימים נקראה הבונים החופשיים. 


בדומה לבן דמותו ארתור, דוד גילה חולשה רבה למין הנשי ,סיפור בת שבע והדרך הנלוזה בה לקח אותה מבעלה החוקי  אוריה החיתי ,הייתה דוגמא נוספת לדרך הבעייתית אותה סיגל לעצמו דוד המלך במערכת יחסיו עם בנות המין היפה.


אחד מבניו של דוד היה אבשלום בן מעכה  בת תלמי מלך גשור (אזור רמת הגולן).נישואים בעיתיים אלו עם בת עובד אלילים ,הייתה שארית תסמונת בעיתית, אותה נשא גנטית מהמורשת המואבית, שהובאה לעם ישראל עם רות המואבייה.העונש לא איחר להגיע .
ובדיוק כמו בן דמותו ארתור ,ששכב עם אחותו למחצה מורגן והבן שנולד מורדרד "מרד" באביו ארתור וכמעט הביא למותו .וארתור אהב את בנו מורדרד אהבה עזה ושם אותו בראש אביריו.
 בנו של דוד, אבשלום ממעכה בת תלמי  ,מרד באביו וכמעט הביא למות אביו דוד ,ומה אהב דוד את אבשלום עד כי כתב עליו פואמה, בא פילל הוא למותו שלו במקום אבשלום המורד.רמז דק מהדקים לקשר בין שני מוטיבים אלו, אפשר למצוא בשמו של מורדרד ,המזכיר את המילה "מורד".כי זה מעשה הבגידה והמרידה באביהם  אקט המשותף לשני בנים אלו.

 
עוד רמז לכך שארתור מככב עתה את בן דמותו דוד ,הוא סיפור נישואיו הראשונים של ארתור ,מסופר שם על ארתור שנלחם  קרבות רבים על מנת לבסס את ממלכתו. באחת מהמלחמות בעת שטייל במסדרונות הארמון של האציל קמילארד שמע נגינה על נבל ששבתה את ליבו. ארתור הלך בעקבות המנגינה ופגש את בתו של האציל, גוויניבר, ארתור התאהב בנגנית המוכשרת היפה והעצובה. כאשר הגיע זמנו של ארתור לשאת אישה בחר בבת המלך גוויניבר. אך אביה של גוויניבר היה מאושר ונתן לארתור לא רק את בתו אלא גם 100 אבירים לשרתו ואת השולחן העגול והגדול.נישואים אלו לא היו פוריים ולא נולד לו ממנה יורש.דוד, בן דמותו (החדש) של ארתור ,נשא לראשונה את מיכל בת שאול ,ההתאהבות של מיכל בדוד 
מזכירה מעט את זו של גוויניבר בארתור ,שאול חזר מנצח ממלחמת  ישראל בפלשתים שם השיג דוד ניצחון מזהיר ,דוד התאהב במיכל בהללה  אותו ואולי אף ניגנה לו, בהשקיפה עליו מאדן חלון חדרה,שאול המלך אבי מיכל נתן לדוד את מיכל לאישה ,אך כאן דוד הוא זה שנתן תמורתה למלך שאול. הכתוב מציין שהתשלום עבור נשואי דוד את מיכל היו 100 עורלות פלשתים:(המקבילה לכאורה ל 100 לוחמים חיים שנתן אבי גוויניבר לארתור מתנת נישואיו)
"וַיִּשְׁלַח דָּוִד מַלְאָכִים אֶל אִישׁ בֹּשֶׁת בֶּן שָׁאוּל לֵאמֹר תְּנָה אֶת אִשְׁתִּי אֶת מִיכַל אֲשֶׁר אֵרַשְׂתִּי לִי בְּמֵאָה עָרְלוֹת פְּלִשְׁתִּים" (שמואל ב פרק ג; 14).גם נישואים אלו של דוד לא היו פוריים ,ולא נולד ממיכל יורש


אין ספק שקוה  הדמיון שמניתי כאן אינם מקריים ,ואין ספק גם שמחברי אגדת  קמלוט תיבלו את סיפוריהם בלא מעט סיפורי אגדה קלטיים מקומיים ,כדי  לקרב אל ליבם של תושבי האיים הבריטיים את הדת החדשה היא הנצרות ,דרך סיפורי גבורה מתוצרת מקומית לכאורה, תוך שהם מטשטשים את מקורותיהם האמיתיים.


 
הפרק החמישי  מסתיים כאן.
 הפרק הבא ,יהיה  הפרק האחרון בסדרה זו, ויעשה סיכום מרוכז של כל  
הממצאים אליהם הגעתי , המוכיחים כי המקור ההגיוני היחידי לאגדת
 קמלות, הם אגדות חז"ל .וכן מדוע חושבים בני שושלת המלוכה הבריטית שהם צאצאי בית דוד (אולי הם האמינו למפיציה של הדת החדשה ,שהדגישו קשר זה ,ימים יגידו)
כל הזכויות שמורות ליפרח יורם :©©

 הורדת קבצים:לפי נושא:

 DOWLOAD FILES:

      פיתוח תוכנות 
        לחץ לכניסה 
על מנת להגיע לדף בו יוצגו מספר תוכנות שפותחו על ידי יפרח יורם .חלק מהתוכנות פועלות ,ואחרות 
נמצאות בשלבי פיתוח אחרונים  וניתנות להמכר כמות שהן עם ערכת פיתוח ומאסטר


    שורשים  ליפרח 
        כניסה לשורש    
לחיצה על "שורשים"תביא אתכם לדף בו יונח קובץ ניתן להורדה ,שהוא תוכנה לכל דבר. ומשמש כתוכנת עץ שורשים של משפחת יפרח, וכל מחותניה . בעזרת סיסמא תואמת ניתן להוריד את הקובץ למחשבכם, כולל קבצי  שירה תואמים . ולהפעילו בעזרת תוכנת POWER POINT של מיקרוסופטיפרח יורם

               נייד0545413138                     דוא"ל: felixo45@gmail.com

כול הזכויות שמורות ©
טואול בניית אתרי אינטרנט