לחץ לקבלת תקציר

  

  

 

תוכנות למכירה:מכירת תוכנות :


חיפוש :

חוצנית תוכנה ייחודית,ויחידה בארץ ,לפי דרישות מס הכנסה ,לחישוב מס מבעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ.

7/2/2014

                                        חוצנית  
התוכנה, פותחה על ידי יפרח יורם :מחשבת מס הכנסה מעובדי חוץ לארץ .התוכנה נבנתה באופן פרטי עבור מס הכנסה.על פי דרישות מס הכנסה.והיא מקובלת גם על כל גורמי המדינה המעסיקים עובדים מטעמם בחוץ לארץ כולל משרד החוץ,וכן על מרבית ראה החשבון ,ויועצי מס בישראל.

המקור החוקתי ממנה שואבת התקנה את הסמכות .ומאציל על התוכנה.

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) התשמ"ב 1982 ע"מ (231)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים.

67א-    תושב ישראל השוהה בחו"ל(קביעת כללים בדבר הנכויים והזכויים שיותרו לתושב ישראלי) 164  -   
חובת נכוי במקור כל המשלם או אחראי לתשלום ינכה מהסכום בעת תשלום מס. 
-ו 243 
סמכות להתקין תקנות שר האוצר רשאי להתקין תקנות בנושא טפסים מס על גמולות ושארים.

 
לפקודת מס הכנסה  ובאישור ועדת הכספים.                                                          

                                                           
                                          מודול  ראשי  "חוצנית "      

    מודול חוצנית  הינו מודול המרכז את כל הנושאים הקשורים בנישומים  המשתכרים כל השנה או בחלקה בחוץ לארץ . התוכנה יכולה לחשב את ההכנסה  מכל המקורות כולל בארץ ובחו"ל , כמו כן ניתן לחשב את המס הכולל ממספר לא מוגבל של מקורות הכנסה מחו"ל  מומלץ מאוד להתיחס לכל  הודעה  או תגובה של התוכנה  אחרת יחול הכלל הידוע במחשבים "זבל הכנסתה ,זבל קיבלת".           

מודול הטופס הראשי  מכיל מספר רב של פקדים בחלקם יהיו זמינים בהתאם לצורכים החישוביים.החלק העליון של הטופס הראשי מכיל את הנתונים הקבועים לנישום שאר הדפים כולל טופסי המישנה  מכילים נתונים נדיפים  הנוצרים במהלך החישוב  השתדל לא ללחוץ על פקד שאינו  דרוש לך למהלך החישוב בו אתה מעונין .                    
                      חוצנית מכילה את הפקדים הבאים:                         

1. ש"מ2.מחשבון3.אתר4.אילוץ5.חץ ימיני6.חץ שמאלי7.דוחות8.הדפסה (סמל)9.הצג כל10.בטל רישום11.מחק רשומה12.סגור13.הוסף14.שמור15.עזרה

                      בנוסף מכילה חוצנית שדות יעודיים  כמו.

השדה -שודר- השדה הנו מסוג כן-לא- סמן כן  הרשומה שודרה לשע"ם.שדה נוסף ביצוע החזר -רשום את תאריך היום בו אושר ההחזר על ידי הרכז.

עכב מורכבות התקנה ,יש לעדכן בסוף כל שנה את עלית המדד,חישוב רבעון לערך הדולר לעומת השקל,ערך נקודת הזיכוי,הכנסה מזכה,קצבת ילדים,ערך מטבעות המדינות החתומות על אמנה דו צדדית לעומת הדולר,תקרת הוצאה לשכר דירה חינוך ,נסיעות,הוצאות בריאות וכול הוצאה אחרת שניתן לדרוש כהוצאה.

אפשרויות הרכישה:
1.קניה של התוכנה במחיר חד ,ותשלום שנתי עבור אחזקה ועידכוני נתונים המוזכרים לעיל.
2.מסירת התוכנה לשימוש פרטי,משרד רואי חשבון, או עורכי דין.והתחשבנות בסוף כל חודש על גובה התשלום עבור שימוש בתוכנה על פי חלוקה שתקבע במשא ומתן.וכן השתתפות מפעיל התוכנה בהוצאות עבור עדכוני תוכן המוזכרים לעיל.

כל הזכויות שמורות ליפרח יורם:©

                 

 הורדת קבצים:לפי נושא:

 DOWLOAD FILES:

      פיתוח תוכנות 
        לחץ לכניסה 
על מנת להגיע לדף בו יוצגו מספר תוכנות שפותחו על ידי יפרח יורם .חלק מהתוכנות פועלות ,ואחרות 
נמצאות בשלבי פיתוח אחרונים  וניתנות להמכר כמות שהן עם ערכת פיתוח ומאסטר


    שורשים  ליפרח 
        כניסה לשורש    
לחיצה על "שורשים"תביא אתכם לדף בו יונח קובץ ניתן להורדה ,שהוא תוכנה לכל דבר. ומשמש כתוכנת עץ שורשים של משפחת יפרח, וכל מחותניה . בעזרת סיסמא תואמת ניתן להוריד את הקובץ למחשבכם, כולל קבצי  שירה תואמים . ולהפעילו בעזרת תוכנת POWER POINT של מיקרוסופטיפרח יורם

               נייד0545413138                     דוא"ל: felixo45@gmail.com

כול הזכויות שמורות ©
טואול בניית אתרי אינטרנט