חנות הספרים :גם כאלו שעדיין לא פורסמו

 

 

 

 קוד פרוץ

חנות הספרים-ספרים 
קוד פרוץ:

הספר קוד פרוץ   מטפל בנושא 613  או תר"ג מצוות על פי התפיסה אשר פיתחתי בספרי "בעקבות גן הנבואה" .
שם טענתי שבניגוד לפרשנים רבים ,כן יש טעם למצוות .   חלק מהפרשנים טוען שיש להשאירן לא ידועות, משום שידיעתן עלולה לגרום למאמינם לזלזל בהם ,ואז הם יחליטו אלו יש למלא ואלו לא.


מסקנה מדהימה בעומק התובנה שבה אותה ניתן ללמוד ואף  נגזרת ישירות מספרי בעקבות גן הנבואה ,מוצגת החל מעמוד (66) בספר .המבאר את נושא  613  או תר"ג מצוות ,ושם מוסבר כי כל מטרתם של המצוות היא לאפשר לאדם לבצע בעצמו ועל עצמו אבולוציה מדהימה בתפיסתה ,הן המדעית, והן הפילוסופית ,ואשר תוך זמן קצר ביותר החורג משמעותית מזה הנדרש לאבולוציה הטבעית אמורה לבצע במערך הגנים של האדם שינוי  כה מהותי ועמוק ,עד כי אפשר להתיחס אליו כבניה ויצירת מין אדם חדש.
(כמה פסוקים בתנ"ך מדברים על לב חדש ועל רוח חדשה. בפסוקים אלה ... יחזקאל יא19: " ונתתי להם לב אחד,ורוח חדשה אתן בקרבכם; והסירותי לב האבן מבשרם, ונתתי להם לב בשר .".)


ושינוי עמוק ומקיף זה אמור להתבצע על ידי מילוי דקדקני של 613 קודי ההתנהגות ,שטעמן ניתן אומנם לגזירה 
אך העקרונות המדעיים עליו מבוסס הליך זה נותרו עלומים ,ולא בטוח שגם התפתחות עתידית אף אדירה  בהיקפה של ההבנה המדעית האנושית תוכל אי פעם לפצח מנגנון עלום זה.

אבל שלא במתכוון עולה מסקנה מהפכנית מהפירוש שאני נותן לתכלית קיום 613 קודי התנהגות, או תר"ג מצוות 
והיא ,אם קיום המצוות הינו מנגנון טכני במהותו על פי הניטען בספרי בעקבות גן הנבואה ,הבא להשיג מטרה ממוקדת שהיא שיפור המנגנון הביולוגי -גנטי של מין האדם, ולהביאו לרמתו המושלמת לזה שהיה באדם הראשון (עם היכולות הרוחניות האדירות אשר מיחסים לו חז"ל).,נשאלת שאנה נוקבת ,האם ניתן להשיג מטרה זו גם בלי להאמין באלוהים ??על פניו התשובה על כך היא חיובית ,אך לא הייתי ממהר להשיב על השאלה בהן קטגורי הנושא הרבה יותר יותר מורכב ומסובך. נכון שעבודה כה תובענית של קיום דקדקני של 613 קודי התנהגות , המקיפים את כל מרחב המחיה הפילוסופי מוסרי של האדם, עשויה בסופו של דבר להביא את אותו אדם הבוחר בדרך זו ,להגיע ממילא למסקנה שהליך זה לא יתכן שהינו המצאה של בני אדם והוא, מחייב  נוכחותה של מהות אנטלגנטית מוסרית עליונה .מה שנהוג לכנות אלוהים ,אבל חייבים להודות ,האפשרות הזו קיימת .

ובכן איך הפילוסופיה של הדת היהודית מתמודדת עם אפשרות זו .ראשית אפשר לטעון טענה שכנגד  ,כי ממילא מערך הדרישות התובעניות הגדולות הכרורכות בקיום המצוות הוא כה גדול, עד כי רק אדם המודרך ומונחה באמונה שאין חזק ועמוק ממנה , בקיומו של אל טוב ומטיב ,הרוצה מאיתנו את השיפור העצמי הזה לטובתנו בלבד ,יכול לעמוד ולהתמיד במחויבות זו .וגם אם יהי מדובר ברוח יחודית של אדם מיוחד במינו,ממין זה המאפיין עוז רוח ומסירות של "פקיר הודי" ,הרי בסופו של דבר אומרים חז"ל קיים כלל הברזל שמעולם לא הכזיב  "מתוך שלא לשמה בא לשמה ".כלומר שחייב להיות מנגנון אל כשל מובנה באותן 613 שורות קוד אשר ימנע זאת .


חז"ל גם רומזים על אפשרות זו.בסיפור המקראי בו מסופר על משה המבקש את יד ציפורה מיד "אביה" יתרו ,חז"ל מספרים לנו שהיה תנאי ליתרו, שהבן הראשון שיוולד מנישואים אלו ,יוקדש לעבודת אלילים (עבודה זרה).ומשה מיד הסכים לתנאי זה (בספר בעקבות גן הנבואה אני מקדיש פרק די ארוך לניתוח דרישה זו).חז"ל מתרצים הסכמה מידית זו בכך שרוחו הצדיקה של גרשום בן משה תשפיע בסופו של דבר גם על עובד אלילים מסור כמו יתרו ,להמיר דתו ואמונתו.כלומר האינטלקט  הגבוה של יתרו שעליו לא היה ויכוח ,לא יוכל להתעלם מהמסירות המוסרית הנובעת ישירות מהצדיקות של גרשום בן משה .כלומר גם אותו אדם המנסה לקיים את המצוות להשגת אותה תכלית של שלמות גופנית ורוחנית ללא אמונה ישירה באלוהים,לא יוכל להתעלם מהמסקנה המגישה לו אותה שלמות מוסרית ,אותה הוא לומד לקיים בדקדקנות על פי מה שמתחייב מקיום אותם 613 שורות קוד.על פי התפיסה שפיתחתי בגן הנבואה בני משה היו נביאים ומשה ידע על קיום מנגנון מובנה במצוות או בהרכבו הגנטי של הנביא אשר ימנע ממנו לקבל באמת ובתמים אורח חיים של עובד עבודה זרה ,ולכן ההסכמה שלו המהירה לדרישת יתרו ,ובהמשך נראה כי משה צדק וחז"ל מדגידים שיתרו חזר בתשובה ,ולא גרשום נפל לעבודה זרה.


שאלה אחרת המתעוררת כתוצאה מפיצוחו של אותו קוד בן 613 שורות היא ,
האם ניתן לקיים את כל המצוות לא רק ללא אמונה בקיומו של האלוהים ,אלא גם בלי להזדקק לכל אותם ,"כלי קודש" נילווים כמו ,הציצית ,והתפילין .שהם כלים ממש אישיים וקיומם אינו תלוי ישירות בקיום מצוות על ידי הקהילה ,הנזקקת בתורה לכלי קודש של הקהילה ,כמו מקדש ,והעלאת קורבנות (שאת מהותם הסברתי בספרי בעקבות גן הנבואה).


שאלה זו מזכירה לי את השאלות ששאלו המתנצרים הראשונים  את 12 השליחים . האם קבלת דרך אמונתו של יושוע ,מחייבת אותם לעבור ברית מילה ,ולאכול כשר ??.רובם המכריע של 12 השליחים, שהיו יהודים כשרים מקיימי מצוות וכמובן בני ברית  היתה קטגורית שכן הם חייבים לעבור ברית מילה .(פטרוס, שהיה בעצמו יהודי, רצה לצרף אל הכת גם נוכרים שלא מקפידים על קלה כחמורה. כאשר היה בבית שמעון הבורסקאי, חלם את חזון החיות.המאפשר לגויים לא לאכול כשר ולא לעבור ברית).בסופו של דבר הגויים הרי לא חויבו בקיום המצוות מלבד שבע מצוות בני נח כמובן ,ולכן הפצת חלק מהמצוות בהם חוייבו הני ישראל בין הגויים על פי התאוריה שלי כפי שהיא האנ לידי ביטוי בספרי בעקבות גן הנבואה ,נעשתה כדי לקדם את הכנת הגויים להשתתף בתיקון העולם שיובל על ידי בני ישראל להם דרושים קיום 613 מצוות להובלת אותו תיקון.

ושוב כאן התשובה על כך היא בעקרון ,כן .וזאת משום שאותם כלי קודש (ציצית ותפילין)תכליתן להגדיל מלאכותית את כושר הריכוז של נושאם ,כדי שקיום המצוות יפעלו את פעולתם בצורה יעילה .ומה אם מדובר באדם בעל יכולות אנושיות רוחניות כה גבוהות ,עד כי הוא יוכל להשיג את אותה רמת ריכוז  ,גם ללא סיועם של אותם "כלי  ריכוז" הציצית והתפילין.וזאת מנין אני יודע ??


ובכן מתוך מה שחז"ל מלמדים אותנו,שהאבות ידעו  וקיימו את כל המצוות עוד לפני שניתנו לישראל במעמד סיני.
ובימיהם לא השתמשו לא בציצית ולא בתפילין ,על מצווה אחת לפחות אנו יודעים ישירות מהמקרא ,מצווה שניתנה רשמית לעם ישראל רק במעמד הר סיני ,והאבות בכל זאת קיימו אותה,מסופר על אונן שסירב לייבם(אוֹנָן הוא דמות מקראית, בנו השני של יהודה ובת־שוּעַ, ובעלה השני של תמר, שנישא לה בהתאם לנוהג הייבום לאחר מותו של אחיו הבכור ער. חטאו של אונן, שסירב להפרות את תמר, הוא המקור לאיסור על אוננות ביהדות).ותשובת המחץ הנוספת לסוגיה זו היא טענת חז"ל שהתפילות בהם מחוייב כל יהודי להתפלל שלוש פעמים ביום חוברו למעשה על ידי אבות האומה(שחרית על ידי אברהם אבינו ,מנחה על ידי יצחק אבינו וערבית על ידי יעקב אבינו). וזאת שוב מבלי שהמושג ציצית ותפילין היה בכלל קיים ,אבל כמובן בל נשכח שעוצמותיהם הרוחניים האדירים של האבות, תוגברו על ידי יכולותיהם הנבואיות העצומות,מה שבטח  לא 
יעמוד לרשותם ,של אלו המתכוונים לקיים את 613 המצוות בלי להאמין באלוהים.

לסיכום פרק זה אפשר לטעון ,שברמת העקרון ישנה אפשרות לקיים את תר"ג המצוות גם בלי להאמין באלוהים ,וזאת מתוך האמונה ש 613 שורות קוד אלו הם תורה טכנית במהותה ,שכול אדם אשר יקפיד לקיימם ,מובטח לו שבסופו של דבר יצליח להשיג יכולות פיזיות ,ובעיקר רוחניות ,המעמידות את אותו אדם בשורה אחת עם יכולותיו האדירות של האדם העליון.אך ישנה מלכודת מובנית בתוך 613 שורות קוד אלו והיא ,עד שאתה משקיע את אותן השנים הרבות "בהמתת עצמך באוהלה של אותה תורה" המרכיב המוסרי הנחוץ והצמוד להשלמת אותם שורות קוד, לא יאפשר לך לעשות שימוש אישי שלא למען האלטרואיזם לקהילה  ,מהיות התכונות האנושיות בנויות על פי עקרון שירשור כמו שרשרת מזון, ולא תוכל להשיג אחת גבוהה עד שאתה לא מצליח להכריע  את המנגנון התופס בזנבה של התכונה העילאית ומונע ממנה לצוף.מנגנון נוסף הרבה יותר יסודי מובנה כבר בסייפא של 613 שורות קוד אלו והן נמצאות  בתקציר של 613 שורות קוד המתמצה ב 10 שורות קוד אחרות ,הנקראות, 10 הדברות .הפותחות ב "אנוכי אדונאי אלוהיך " וכדי שלא תחשוב שתוכל ,לוגית, להאמין גם באל אחר בו בעת "לא יהי לך אלוהים אחרים ".ומי שרוצה בשביל "הכיף" אפשר להוכיח ש 613 מצוות הן הן 10 הדברות ,אעשה שוב שימוש בגימאטריה  .613  הן  10 .והן אותן 10 הדברות . (מ.ש.ל) .וזה מה שהיה להוכיח.בתחילת הפרק ניטען כאילו חז"ל טענו שגם עדיף שטעמן של מצוות לא יוודע כי אם ידעו מה טעמה של כל מצווה כל אדם יחליט איזו מצווה ואיזו לא לפי מדרג החשיבות שלה ולכאורה השכר שמתלווה אליה 
ללא שום קשר ,אני טוען ,שהם לא יכלו גם אם רצו  לדעת את טעם המצוות, משום שההסברים מסובכים, ומקורותיהם נמצאים בלימוד מתמשך של שדות לימוד חדישים שלהמדע,פיזיולוגיה,גנטיקה,פיזיקה,כימיה,ביולוגיה שלא היו ידועים כלל לפרשנים .ואני טוען שגילוי טעם המצוות ,אינו יכול לגרום לאנשים שלא לרצות לקיימם. 


אלא להיפך ,הטיעון טוב לטענה ,למה אין שכר למצוות ,או כפי שחז"ל מתנסחים "ולא נודע שכרן של מצוות".     למשל בקודקס החוקים עליהם צווונו, יש את מצוות כיבוד אב ואם.מצווה זו ועוד שתיים הן היחידות שהמקרא נותן  להם טעמים .דרך שכרן המוצהר העומד בצידן 
למשל על מצוות כיבוד אב ואם אומר המקרא .

 כַּבֵּד אֶת-אָבִיךָ, וְאֶת-אִמֶּךָ, לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ, עַל הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָך" (שמות כ' י"ב).
  נוסח הציווי ברור ,אבל לוא רציתי לבצע פרשנות דווקנית כמו שפרשנים רבים אוהבים לעשות. 
 הייתי אומר ,שטעם המיצוה אומנם לא מפורט, אבל השכר המצויין יכול להתקיים, רק אם המצווה מקוימת בארץ ישראל. "עַל הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָך".הפרשנות החז"לית אינה מתיחסת להבחנה הדקה הזו ,ואולי משום שמרבית חיוו של העם היתה בגלות ,ולא רצו לרפות ידם מקיום מצווה כה חשובה .אבל בפרשנות היחודית שנתתי לתרי"ג המצוות מצאתי אחת שעונה על השאלה מה טעם מצוות כבד אביך ואימך.

הספר נמצא בכתיבה ובסופו תתבהר לכם מסכת יפה מוכחת המפרטת את 613  קודי המצוות .

הספר הינו רומן מתח ,דרכו אצוק ידע מקראי פרשני .וכך קוראי יצאו נשכרים ,מכול היבט רוחני שתבחרו.תתאזרו בסבלנות,כדאי 

כמות
קוד פרוץ

 הורדת קבצים:לפי נושא:

 DOWLOAD FILES:

      פיתוח תוכנות 
        לחץ לכניסה 
על מנת להגיע לדף בו יוצגו מספר תוכנות שפותחו על ידי יפרח יורם .חלק מהתוכנות פועלות ,ואחרות 
נמצאות בשלבי פיתוח אחרונים  וניתנות להמכר כמות שהן עם ערכת פיתוח ומאסטר


    שורשים  ליפרח 
        כניסה לשורש    
לחיצה על "שורשים"תביא אתכם לדף בו יונח קובץ ניתן להורדה ,שהוא תוכנה לכל דבר. ומשמש כתוכנת עץ שורשים של משפחת יפרח, וכל מחותניה . בעזרת סיסמא תואמת ניתן להוריד את הקובץ למחשבכם, כולל קבצי  שירה תואמים . ולהפעילו בעזרת תוכנת POWER POINT של מיקרוסופטיפרח יורם

               נייד0545413138                     דוא"ל: felixo45@gmail.com

כול הזכויות שמורות ©
טואול בניית אתרי אינטרנט